Formacja całego człowieka wyrażająca się w Imieniu MARYJA

 

iłość do Jezusa (wymiar duchowy): To na wzór Maryi szukanie Jezusa, kochanie Go i przestawanie z Nim. 

 

kceptacja to co życie nam daje (wymiar umysłowy): To zgoda na urzeczywistnienie się planów Bożych w moim życiu. 

 

adość z życia (wymiar emocjonalny): To nieustanne uwielbianie Boga swoim życiem i promieniowanie na innych wewnętrzną radością i pokojem.


Y  i  

 

JA Ja (wymiar fizyczny): To dbanie o siebie, o swoje zdrowie, o wypoczynek, o środowsko.

Cel bliższy - oddanie się Maryi!!!

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Cel dalszy - tworzenie grup sodalicyjnych w parafiach przez członków ISM:


Sodalicja Matek (SM),  

Kongregacja Ojców (KO), 

Asysta Maryjna Dziewcząt (AMD),   

Hufiec Maryjny Młodzieńców (HMM) 

albo wspólne:  

Kongregacja Rodziców (KR), 

Młodzieżowa Drużyna Maryjna (MDM). 

Nasze plany rekolekcyjne

Nasze tegoroczne rekolekcje planujemy
Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW