Witamy na naszej stronie

Do ISM może należeć każdy, kto pragnie stać się prawdziwym, wiernym i kochającym „Przyjacielem Maryi”, bo Sodalis to Przyjaciel, Kogo? Maryi!!! Czy jesteś młody, małżonkiem, bądź osobą samotną opuszczoną przez swojego współmałżonka, osobą niepełnosprawną ruchowo i czujesz w sobie pragnienie stawania się każdego dnia coraz wierniejszym przyjacielem i czcicielem Matki Bożej, zapraszamy Cię do tworzenia Internetowej Wspólnoty Sodalicji Mariańskiej, tzn. do tworzenia "Internetowej Wspólnoty Przyjaciół Maryi". 


Tłumaczenie herbu ISM:
S = Sodalis
Miecz = Sodalis walczy mieczem w internecie o wiarę w świecie

M = Maryja jest tarczą dla Sodalisa


FACEBOOK


INTERIA


Przykładowe akty zawierzenia Maryi

I. Etap: AKT ZAUFANIA MARYI JAKO MOJEJ PRZEWODNICZCE 

Maryjo, Ty nam w wierze przewodzisz i wypraszasz łaski, byśmy w czynieniu dobra i chwaleniu Boga nigdy nie ustawali. Ty jesteś Pocieszycielką naszą, bo razem ze swoim Synem chcesz "otrzeć z naszego oblicza wszelką łzę". Ty w sytuacji duchowego zagubienia polskiego narodu pokazujesz nam Jezusa, byśmy Go na nowo z wiarą przyjęli do naszych serc. Tylko On może je odnowić, umocnić i przemienić na wzór swego Serca. Maryjo, pomagaj nam przekraczać próg nadziei, by iść po drogach światłości. 

Maryjo, Matko Dobrej Drogi, obieram Cię  więc dzisiaj za PRZEWODNICZKĘ mojej drogi życiowej. Prowadź mnie po drogach mojego życia, czasami stromych, pełnych wybojów. Pomóż mi zwalczać moje wady: pychę, lenistwo, obojętność wobec bliźnich i nieodpowiedzialność. Doprowadź mnie do Jezusa. Naucz mnie Go słuchać, w Niego się wpatrywać, za Nim iść, coraz bardziej w Niego wierzyć, ufać Mu i Go kochać. Maryjo, moja Przewodniczko do Syna swego nas prowadź. Amen. 

 

II Etap: AKT ZAWIERZENIA MARYI JAKO MOJEJ MATCE 

Najcenniejszym skarbem dla każdego człowieka na ziemi jest jego matka. Maryja dla Jezusa była także najdroższą osobą. Ten drogocenny dar przekazuje nam Pan umierając na krzyżu. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja (J 19, 26-27). W osobie umiłowanego przez Pana ucznia kościół widzi wszystkich chrześcijan. Odtąd wszyscy wierzący w Chrystusa mają prawo nazywać Cię Maryjo swoją Matką. 

Chcę od dzisiaj nazwać Cię moją MATKĄ. Wierzę, że Maryjo będziesz zawsze obecna w moim domu i w moim życiu. Bądź ze mną w chwilach trudnych i radosnych.  Zawierzam Ci moje serce, mój umysł, ciało, zmysły, emocje, pamięć zranienia, słabości, moją przeszłość od chwili poczęcia, moją teraźniejszość i moją przyszłość aż do śmierci cielesnej. Maryjo zawierzam się całkowicie i bezgranicznie Twojej matczynej miłości. Weź mnie pod Twój bezpieczny płaszcz. Amen. 

 

III Etap: AKT ODDANIA SIĘ MARYI JAKO MOJEJ PANI I KRÓLOWEJ 

Kościół podaje mi do wierzenia prawdę, że Najświętsza Maryja Panna po swym ziemskim życiu została wzięta do nieba i przez Boga wyniesiona ponad wszystkie stworzenia. To Ją widzi w swojej apokaliptycznej wizji św. Jan Ewangelista. Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod Jej stopami, a na głowie wieniec z gwiazd dwunastu (Ap 12, 1).  Jest więc Maryja Królową Nieba i ziemi. My, Polacy, nazywamy Ją Królową naszej Ojczyzny, Królową Polski. Wiele jest w historii faktów, które dobitnie świadczą o opiece Maryi nad naszym krajem. Jest więc Maryja nie tylko moją Matką ale i moją Królową. 

Oto dzisiaj oddaję się Tobie całkowicie Maryjo, byś posługiwała się mną jako moja PANI i KRÓLOWA i wszystkim co posiadam według Twojego upodobania. Uczyń mnie posłusznym narzędziem w Twoich dłoniach dla ratowania dusz ludzkich w mojej Ojczyźnie i na całym świecie. Uproś mi łaskę wiary, dar rozumu i dar męstwa. Idąc za wzorem bł. Jana Pawła II i ja chcę Ci dzisiaj powiedzieć Totus Tuus – cały Twój o Maryjo. „Cały Twój jestem, a wszystko co moje, do Ciebie należy. Przyjmuję Cię do wszystkiego, co moje. Użycz mi Twego serca, Maryjo” Amen.

Etapy zawierzenia się Maryi

1. W I etapie zawierz się Maryi jako PRZEWODNICZCE w akcie zaufania i przejdź z Nią od Zwiastowania do Golgoty:

do AIN KARIM do św. Elżbiety. Maryja nauczy Cię służenia drugiemu człowiekowi nawet wtedy, gdy sam tej pomocy potrzebujesz.

do BETLEJEM. Maryja nauczy Cię jak zgodzić się na to, gdy ludzie Cię odrzucają, nie przyjmują.


do EGIPTU. Maryja nauczy Cię iść w nieznane, bez jakiegokolwiek zabezpieczenia, w pełnej ufności w Boga, w Jego Opatrzność.

do JEROZOLIMY. Maryja nauczy Cię zawierzać wszystko Bogu i szukać Go, gdy się Go zgubi.

na GOLGOTĘ. Maryja nauczy Cię jak łączyć cierpienia swoje i innych z Jezusowym cierpieniem.

To etap bycia PIELGRZYMEM


2. Na II etapie zawierz się Maryi jako Matce w akcie zawierzenia:
- jest Ona Matką Jezusa (tajemnica Narodzenia)
- jest rónież Twoją Matka (Tajemnica pod Krzyżem: "Oto Syn Twój")

To etap bycia SYNEM/CÓRKĄ

 

 

3. Na koniec oddasz sie Maryi jako Pani i Królowej  w akcie oddania się Maryi (Tajemnica Wniebowzięcia NMP i tajemnica ukoronowania NMP)

To etap bycia RYCERZEM MARYI.

Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW