Maryja kształtuje świętych

"Najwięksi święci, dusze najbogatsze w łaskę i cnotę, modlić się będą najusilniej do Najświętszej Dziewicy i ciągle będą się w Nią wpatrywać jako w doskonały wzór do naśladowania i potężną pomoc we wszelkich potrzebach. Powiedziałem, że stanie się to zwłaszcza przy końcu świata, i to wkrótce, gdyż Najwyższy wraz ze swoją Najświętszą Matką muszą ukształtować wielkich świętych, którzy tak dalece przewyższą świętością innych świętych, jak cedry Libanu przewyższają niskie krzewy, jak to Bóg objawił pewnej świętej duszy, której życie opisał Renty" 

(św. Ludwik Grignion de Montfort, Traktat o doskonałym nabożeństwie do Najśw. Maryi Panny).


https://sites.google.com/site/akademiamaryjnejduchowosci/home/maryja-ksztaltuje-swietych

Pobierz pliki

Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW