O Nas

 

1. Jak powstała ISM?

 

ISM powstała w maju w roku 2009 (7-10 maja) w Pniewach k. Poznania, w 70 rocznicę śmierci św. Urszuli Ledóchowskiej, w czasie rekolekcji Sodalicji Mariańskich 

Internetowa SodalicjaMariańska (ISM), która za swoją Patronkę obrała sobie św. Urszulę Ledóchowską i Matkę Bożą Przyczynę Naszej Radość jest nową inicjatywą. Idea, jaka przyświeca ISM jest ta sama, która dotyczy SM. Pragnieniem jest dotrzeć szczególnie domłodych ludzi, do nich skierować kroki i umożliwić młodym ludziom poznanieducha SM oraz przybliżyć im działalność, duchowość oraz zadania ISM. W tym roku podczas rekolekcji w Pniewach, przy Sarkofagu św. Urszuli swoje przyrzeczenia kandydackie złożyła dwójka aspirantów (Monika Grygolonek z Żar i Marcin Henrychz Warszawy), którzy to są zaczynem nowego dzieła, jakim jest ISM. 

 

ISM chcemy prowadzić w formie bliskiej młodym ludziom, mianowicie drogą internetową. ISM swoją nazwę bierze od Internetu, który będzie główną drogą komunikacji, formacji i wymieniania wiadomości. Jest to krok do tych, którzy nie mają możliwości formacji w swoim miejscu zamieszkania. Otwieramy się więc na nowego ducha czasu, nie tracąc przy tym nic z tradycyjnej duchowość sodalicyjnej. Nasza działalność idzie w kierunku przede wszystkim religijnym, kulturalnym, ale również społecznym i socjalnym. Dla młodych ludzi internet jest dziś pierwszym i podstawowym źródłem informacji. Z niego czerpią wiadomości i drogą elektroniczną kontaktują się w wielu sprawach. ISM jest więc obecna w Internecie, można się o niej dowiedzieć na stronach internetowych: 

 


Naszą nową ideę staramy sięszerzyć wśród młodych czy to na pielgrzymkach, spotkaniach młodych, spotkaniach absolwentów Szkół Sodalicyjnych czy też dorocznych pielgrzymkach i rekolekcjach SM. Przyglądając się bliżej tej nowej formie jaka powstaje, zdaje się dostrzegać powrót do źródeł SM. Były nią przecież praca przy parafii, w szkole z i dla młodzieży. 

 

Wychowanie w duchu maryjnym, praktyki religijne, szerzenie pobożności maryjnej w środowiskach szkolnych i młodzieżowych. Nie jest to więc nic, czego jeszcze nie było, jedynie tylko droga komunikacji się zmieniła. Pamiętać należy przy tym, by wszelkie podejmowaneaktywności, wypływały z głębokiego zjednoczenia z Bogiem i całkowitego oddaniai powierzenia się Matce Bożej. Żywa wiara, głęboka modlitwa, ofiarność, oddaniew służbie bliźniemu połączone ze szczególną pogodą ducha oraz uśmiechem na twarzy i w sercu. To cechy, jakie charakteryzować powinny każdego z członków ISM". 

 

Monika Grygolonek 

 

(fragment z artykułu Moniki Grygolonek pt. "Sodalicja Mariańska a osoba św. Urszuli Ledóchowskiej, w:"Sodalis Marianus" nr 3(28), lipiec wrzesień 2009, s. 24-27)


Naszą misją jest  chrześcijańska radość i optymizm

Chrześcijańskaradość i optymizm 

(z"Testamentu" św. Urszuli Ledóchowskiej) 

 

"Stała pogoda duszy jest największą pokutą, bo niemało potrzeba siły woli, przezwyciężania się, umartwienia, by stale - mimo trudności, przykrości, niepowodzeń, niepokojów, niezdrowia, cierpienia - być zawsze pogodnym, słonecznym,spokojnym! A swoją drogą, ta pogoda duszy, to szczęście duszy jest najdzielniejszą pomocą w pracy nad sobą, jest dla duszy tym, czym słońce dla ziemi. Jak pod działaniem promieni słonecznych rozwijają się kwiaty, dojrzewają owoce, tak i w duszy pogodnej, słonecznej rozwija się cudny kwiat świętości, wydający najróżnorodniejsze owoce cnót." 

 

"Słońce na niebie, dusza słoneczna na ziemi - ile szczęścia dają światu, ilebłogosławieństwa przynoszą ludziom, ile pociechy sercom!" 

 

"Może największym aktem miłości bliźniego jest stała słoneczność duszy, rozsyłająca wszędzie promienie swe jasne i ciepłe. Przechodzi taka dusza słoneczna cichutko, jak promyk słoneczny, może nawet ubolewa nad tym, że nic dobrego nie robi, ale nie wie, ile wywoływała jej słoneczność na ustach uśmiechów jasnych, w ile serc wlewała balsam pociechy, jak często rozgrzewała serca zimne, obojętne, ile rozpędzała chmur nieufności, nawet rozpaczy, ile szczęścia rozsiewała bezwiednie naokoło siebie! Nie wie o tym, ale Bóg wie i policzy jej to szczęście, co daje innym, jako zasługę." 

 

"Bo też niemało hartu potrzeba duszy, by nie dać się wyprowadzić z tej jasnej pogody. Nie tak łatwo być "słonecznym", gdy niepokój szarpie, gdy ludzie męczą idręczą, gdy nawał pracy chwilki spokoju nam nie zostawia, gdy choroba podkopuje siły ciała i ból fizyczny i moralny nas szarpie, gdy dusza upada pod ciężarem krzyża! Niełatwe to! I tylko dusza zgodna z wolą Bożą, dusza szukająca szczęścia w woli Bożej, w jasnych regionach Bożych, potrafi mimo wszystko zachować w sobie tę świętą pogodę, to jasne, słoneczne, Boże szczęście." 

 

"Dusza słoneczna jest sama przez się apostołką - bezwiednie apostołuje, prowadzi do Boga, bo mówi ludziom bez słów, ale uśmiechem swym jasnym, że dobrze, bardzo dobrze Bogu służyć, że służyć Bogu to znaleźć szczęście i pokój, jakich świat dać niemoże." 

 

Życiorys św. UrszuliLedóchowskiej: 

http://www.klasztor-sieradz.pl/urszula.html 

Modlitwy:http://www.sjk.pl/page.php?nr=cd/003.txt 

Modlitwy

Modlitwy

Internetowej Sodalicji Maryjnej 

pod wezwaniem NMP Przyczyny Naszej Radości 

i św. Urszuli Ledóchowskiej 

 

 

Modlitwa do NMP Przyczyny Naszej Radości 

 

Najświętsza Panno Maryjo, Przyczyno Naszej Radości, przez Twoje wstawiennictwo, niech Wszechmogący Bóg darzy: chorych - zdrowiem, ociemniałych - przejrzeniem, pragnących potomstwa - łaską rodzicielstwa, strapionych - pociechą, opuszczonych - pomocą, grzeszników - przebaczeniem i łaską. W Twoich rękach, Pośredniczko łaskwszelkich, nasze życie i nasze zbawienie. Składamy u stóp Twoich wiarę, nadzieję i miłość. Bądź naszą radością, jak w przeszłości, tak również dziś. Amen. 

 


Modlitwa do Boga przez wstawiennictwo św. Urszuli Ledóchowskiej 

 

Boże, Ty raczyłeś powołać świętą Urszulę do naśladowania Twojego Syna, którego posłałeś na świat, aby głosił Dobrą Nowinę i dał życie wszystkim, dziękując Ci za świętą Urszulę - "uśmiechniętą Patronkę trudnych czasów" i wzywając Jej wstawiennictwa, proszę Cię, bym był(a) apostołem chrześcijańskiej pogody ducha i optymizmu wszędzie gdzie jestem. Spraw, abym za jej przykładem przyczyniał(a) się do zbawienia naszych braci i sióstr. Przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana i Boga, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego przez wszystkie wieki wieków. 
Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW